Přihláška na školní rok 2017-2018

Vážení rodiče,

přihlášky na školní rok 2017-2018 jsou nyní k dispozici, stejně jako nový kalendář výuky. Čas sobotní výuky zůstává stejný jako doposud: 9:30 až 11:30 hodin.

Pro děti, které už naši školu navštěvují, je opět připravená zkrácená verze přihlášky.

Pro nové děti je potřeba vyplnit kompletní verzi přihlášky.

Lhůta pro zaslání vyplněných přihlášek e-mailem na adresu ceska-skola@outlook.com je 15. července 2017.

Školné činí od příštího školního roku 13€ za každou vyučovací sobotu. Poprvé vás žádáme, abyste své děti zapsali na celý školní rok  – a ne pouze na semestr, jak tomu bylo doposud. Věříme, že to tak bude organizačně jednodušší pro vás i pro nás. Stejně jako v minulosti je na druhé zapsané dítě sleva 25%, na třetí dítě 50%. Částka bez slev na školní rok 2017-2018 je 247€. Podrobnosti v přihlášce.

Jak jistě víte, ATSL Česká škola by nemohla vzniknout a fungovat bez velké administrativní pomoci krajanského spolku ATSL. Proto žádáme všechny rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby se stali členy ATSL: http://www.atsl.lu/prihlaska/ Roční členství pro jednotlivce činí 20€, pro páry 30€.

Děkujeme!

Reklamy