Pedagogický tým

Jakub Bronec

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je držitelem několika jazykových certifikátů ESOL.
Má za sebou sedmiletou praxi na několika českých základních školách (ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Hostýnská, ZŠ Gutovka), kde pracoval jako učitel češtiny a angličtiny. V současné době studuje Ph.D. na univerzitě v Lucembursku a na Univerzitě Karlově v rámci programu Cotutelle.

Lenka Hordějčuková

Lenka Hordějčuková

Bc. v oboru Český jazyk a literatura na FF UK (2012). Během studií připravovala děti na různé přijímací zkoušky v rámci doučování, v domácnostech i v soukromé škole. V současné době je na rodičovské dovolené.

Kristýna JakešováKristýna Jakešová

Vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury a anglického jazyka na PF JU (2012). Vyučovala češtinu pro cizince a anglický jazyk v České republice i na střední škole ve Francii. Několik sezón pracovala jako animátorka u společnosti Landal Marina Lipno. V současnosti pracuje jako korektorka na Soudním dvoře.

Jana JanouškováJana Janoušková

Vystudovala bohemistiku na FF UK (2001). Působila ve Fonetickém ústavu FF UK, na Vyšší odborné škole herecké. V současnosti je na rodičovské dovolené, vyučuje češtinu pro cizince, překládá a koriguje texty.

Veronika Lovritš

Je z Ostravy. Vystudovala obory Právo a právní věda a Sociologie a Sociální politika a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Několik let pracovala v neziskové organizaci jako právnička a lektorka. Po přestěhování absolvovala na univerzitě v Lucembursku magisterský obor Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts a v Praze trénink MŠMT pro výuku češtiny v zahraničí. V pedagogickém týmu ATSL České školy působí od jejího vzniku (s roční přestávkou k dokončení studia). Žije v československé domácnosti a má tři školou povinné děti vzdělávané podle Montessori metodiky.

Jana Montorio Doležalová

Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a Filosofickou fakultu UP v Olomouci. Jako vyučující cizích jazyků působila v České republice, ve Francii, Belgii a Itálii. Je překladatelkou literatury, divadelních her a vedoucí dramatických kroužků. V České republice organizuje vlastní soutěž pro mladé překladatele. Je maminkou česko-italské holčičky.

Helena Morawská

Narodila se a vyrostla v Praze, kde také studovala na FFUK a PFUK obory čeština a němčina. V roce 2001 odešla v rámci studijního pobytu do Německa. Ve Freiburku vystudovala učitelství pro základní školy a didaktiku cizích jazyků. Působila jako učitelka cizích jazyků, vyučovala v České škole bez hranic ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 2013 se s rodinou přestěhovala do Lucemburska a nyní pracuje jako učitelka v Evropské škole. Má dva syny.

Jozefína Reali Kerulová
Vystudovala Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na PF UMB v Banské Bystrici. Na Slovensku působila jako učitelka ZŠ, v Lucembursku jako chůva v české rodině a později jako učitelka v mateřské škole. Je instruktora dětské jógy. V současnosti je na rodičovské dovolené. Žije v slovensko-italské domácnosti a má jednoho chlapečka. Mluví plynně česky. 

Klaudia Sauerová
Vystudovala bohemistiku a překladatelství na FFUK a Řízení kulturních projektů na UPJV ve francouzském Amiens. V Praze pracovala v jazykové škole, kde koordinovala lektory a vyučovala francouzštinu, v Lucemburku byla šest let překladatelka a korektorka v evropských institucích. V současnosti je na rodičovské dovolené a při tom vyučuje jógu a vede zpívánky pro nejmenší české děti v Lucemburku. Má jednoho syna.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer