Pedagogický tým

Jakub Bronec

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je držitelem několika jazykových certifikátů ESOL.
Má za sebou sedmiletou praxi na několika českých základních školách (ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Hostýnská, ZŠ Gutovka), kde pracoval jako učitel češtiny a angličtiny. V současné době studuje Ph.D. na univerzitě v Lucembursku a na Univerzitě Karlově v rámci programu Cotutelle.

Lenka Hordějčuková

Lenka Hordějčuková

Bc. v oboru Český jazyk a literatura na FF UK (2012). Během studií připravovala děti na různé přijímací zkoušky v rámci doučování, v domácnostech i v soukromé škole. V současné době je na rodičovské dovolené.

Kristýna JakešováKristýna Jakešová

Vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury a anglického jazyka na PF JU (2012). Vyučovala češtinu pro cizince a anglický jazyk v České republice i na střední škole ve Francii. Několik sezón pracovala jako animátorka u společnosti Landal Marina Lipno. V současnosti pracuje jako korektorka na Soudním dvoře.

Jana JanouškováJana Janoušková

Vystudovala bohemistiku na FF UK (2001). Působila ve Fonetickém ústavu FF UK, na Vyšší odborné škole herecké. V současnosti je na rodičovské dovolené, vyučuje češtinu pro cizince, překládá a koriguje texty.

Jana Montorio Doležalová

Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a Filosofickou fakultu UP v Olomouci. Jako vyučující cizích jazyků působila v České republice, ve Francii, Belgii a Itálii. Je překladatelkou literatury, divadelních her a vedoucí dramatických kroužků. V České republice organizuje vlastní soutěž pro mladé překladatele. Je maminkou česko-italské holčičky.

 

Helena Morawská

Narodila se a vyrostla v Praze, kde také studovala na FFUK a PFUK obory čeština a němčina. V roce 2001 odešla v rámci studijního pobytu do Německa. Ve Freiburku vystudovala učitelství pro základní školy a didaktiku cizích jazyků. Působila jako učitelka cizích jazyků, vyučovala v České škole bez hranic ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 2013 se s rodinou přestěhovala do Lucemburska a nyní pracuje jako učitelka v Evropské škole. Má dva syny.

 

Markéta Velovski

Miluje jazyky a vystudovala Španělský jazyk a literaturu a Překladatelství a tlumočnictví španělského jazyka na FF MU. Překládala pro Evropský parlament a v současné chvíli doufá, že se v budoucnu dostane i k práci tlumočnice, kterou považuje za nejlepší profesi na světě.

 

Hana Petr

Vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU obory Český jazyk a literatura a Hana PetrObčanská nauka. Působila jako lektorka českého jazyka pro cizince v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, v jazykových školách Channel Crossings a SPUSA. Pracovala jako učitelka českého jazyka v Evropské škole v Lucembursku. V současnosti působí jako lektorka češtiny v jazykové škole Berlitz, která zajišťuje výuku českého jazyka pro Evropské instituce v Lucemburku. Souběžně se dlouhodobě věnuje individuální výuce češtiny pro cizince. V Lucembursku žije od roku 2004. Je maminkou tří dětí.

Klaudia Sauerová
Vystudovala bohemistiku a překladatelství na FFUK a Řízení kulturních projektů na UPJV ve francouzském Amiens. V Praze pracovala v jazykové škole, kde koordinovala lektory a vyučovala francouzštinu, v Lucemburku byla šest let překladatelka a korektorka v evropských institucích. V současnosti je na rodičovské dovolené a při tom vyučuje jógu a vede zpívánky pro nejmenší české děti v Lucemburku. Má jednoho syna.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Reklamy