Broučci

Třída Broučci je skupina dětí nejmladších, přibližně ve věku 3-4 let. Zpíváme lidové písně, tančíme, učíme se krátké básně, čteme a prohlížíme dětské obrazové knihy, chodíme na vycházky, svačíme a hrajeme si… A při všech těchto aktivitách si neustále povídáme. Naším hlavním cílem je, aby děti získaly k českému jazyku kladný vztah. Měly by také cítit melodii a dynamiku jazyka, rozšířit si slovní zásobu a seznámit se s českou lidovou slovesností.