Fonetika

Výslovnostní cvičení jsou v ATSL České škole prováděna individuálně či v menších skupinkách. Individuální práce s dítětem umožní snáze odhalit a podrobněji zmapovat výslovnost každého dítěte a doporučit vhodné materiály a přístupy ke cvičení výslovnosti i dalších problémových jevů v mluveném projevu. Pomáháme dětem vytvořit si povědomí o výslovnostních stylech a kultuře mluveného slova a motivujeme je k vlastní práci na mluveném projevu. V rámci výslovnostních cvičení v ATSL České škole bohužel nelze napravovat vady výslovnosti, proto jsou v případě zřetelných problémů rodiče dětí upozorněni, že by bylo vhodné navštívit českého logopeda.