Lišáci

Lišáci s námi praktikují malou „školu hrou“. Učí se reagovat v každodenních situacích, které obvykle zvládají lépe v cizím jazyce. Zábavnou formou obohacují svou slovní zásobu a zároveň získávají vědomosti a trénují dovednosti v různých tematických okruzích. Hry, scénky, písničky a básničky doprovází také nenápadná příprava na přestup do základní školy (procvičování jemné motoriky, logického myšlení a náročnějších českých hlásek).