Poníci a Koníci

Tato třída se skládá ze dvou menších skupin, které pracují v jedné velké místnosti. Některé aktivity jsou oddělené, jiné společné. Zahrnuje děti, které navštěvují druhou nebo třetí třídu. Jedná se tedy o děti, které už umí číst a psát. Naším úkolem je podchytit a upevnit český jazyk i v psané podobě a naučit se pracovat s českým textem. Zvýšeně se proto věnujeme porozumění textu a z toho vyplývajícímu rozšiřování slovní zásoby (např. město x vesnice, roční období, lidské tělo, povolání,…). Seznámíme také děti se slovními druhy, s jejich určováním, se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými, mnohoznačnými a souznačnými a s druhy vět. Stále budeme také připomínat již probrané učivo z první třídy.