Vlčata

Skupinu tvoří děti, které v roce 2019/2020 zahájily povinnou školní docházku. Na začátku školního roku ještě buďto neumí číst a psát, nebo je pro ně čtení a psaní aktivitou náročnou až vyčerpávající. Soustředíme se proto především na poslech a mluvení. Praktikovat české čtení s dětmi bude hlavně úkolem rodičů v domácím prostředí, základy psaní se děti naučí v místních školách. Ve skupinové výuce se oproti českým osnovám věnujeme s větší pečlivostí hláskám, které jsou místním oficiálním jazykům neznámé, které jsou jinak vyslovované nebo se v češtině odlišně zapisují.