Školné

Cena za školní rok 2020/2021 (18 vyučovacích dvouhodinovek): 234€ za dítě

V případě zápisu sourozenců bude na 2. dítě uplatněna sleva 25%, na 3. zapsané dítě sleva 50%.

Cena zahrnuje honorář učitelů a základní učební materiály.